Mindfulness

Der er skrevet utallige bøger, artikler, afhandlinger m.v. om mindfulness. Derfor vil jeg afstå fra at komme med en ny og uvidenskabelig afhandling.

Min egen tilgang til mindfulness er således: bevidst opmærksomhed og tilstede i nuet, hvor det handler om at komme fra handle modus til værens modus.

Jeg tager udgangspunkt i de grundlæggende principper:

 • Ikke vurderende
 • Tålmodighed
 • Åbenhed
 • Tillid
 • Ikke stræben
 • Accept
 • At give slip
 • Aversion/tiltrækning

Mindfulness meditation kan være med fokus på:

 • Vejrtrækning
 • Bevidst nærvær
 • Observation af krop og sind
 • Ydre og indre opmærksomhed
 • Accept
 • Bevægelse
 • Grounding og skærpet sanselighed
 • Selvindsigt og mentalt overskud
 • Forebyggelse af stress
 • Håndtering af negative følelser
 • Mindfulness i dagligdagen
 • Tre minutters pusterum