Persondatapolitik

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Lev med livet, Vestergårdsparken 8, 8361 Hasselager, Danmark, CVR-nr. 40569812 behandler dine personoplysninger.

1. KONTAKTOPLYSNINGER

 1. Vi er dataansvarlige i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”Databeskyttelsesforordningen”).
 2. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, kan du kontakte os på torben@dahltranberg.dk.

2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG RETSGRUNDLAG

 1. Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du giver os, herunder kontaktoplysninger (eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger om dit køb og helbredsoplysninger, for at kunne opfylde aftalen med dig, herunder for at levere de mindfulness- eller massageydelser som du har bestilt samt håndtere dine betalinger.
 2. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt indgået med dig, herunder for at levere de mindfulness- eller massageydelser som du har bestilt (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra b), samt håndtere dine betalinger og overholde vores retlige forpligtelser i henhold til eksempelvis bogføringslovens kapitel 5 (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra c).

3. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

 1. Vi kan i det omfang, det er relevant, overføre dine kontaktoplysninger og oplysninger om dit køb til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor
 2. Serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, udbydere af platforme til formidling til mindfulness- eller massørydelser, udbydere af cloud-opbevaring, tredjeparter som yder IT-support eller CRM-systemer; og
 3. Offentlige myndigheder, herunder eksempelvis SKAT.

4. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 1. De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive slettet umiddelbart efter, at du har modtaget mindfulness- eller massageydelsen. Dog vil de personoplysninger, der indgår i vores faktura, herunder navn og adresse, blive opbevaret i fem år fra udgangen af det år, hvor fakturaen er udstedt.

5. DINE RETTIGHEDER

 1. Du har ret til:
  1. at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger;
  2. at modtage en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig;
  3. at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet inden det i punkt 4.1 anførte tidspunkt;
  4. at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring; og
  5. at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.
 2. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra i relation til opbevaring), hvis du har samtykket hertil, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 3. Udøvelse af ovenævnte rettigheder kan ske ved at kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 1.2.
 4. Du har ret til at klage over vores behandling til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).